Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

μέδουσα

Perseus with Medusa's head, oil painting by metris
ελαιογραφία σε καμβά

κάρβουνο

charcoal nude model by metris

συγκάλυψη

χρωματιστό κάρβουνο σε χαρτί

Ευθαλία

ελαιογραφία σε καμβά

ασφυξία

μολύβι και μαρκαδόρος οινοπνεύματος σε χαρτί

ασπρόμαυρη φυγή

μολύβι σε χαρτί

παιχνίδι με την φωτιά

Fire games-juggler oil painting by metris
Ελαιογραφία σε καμβά με εστίαση κυρίως στο φόντο

βουτιά

girl diving

ενηλικίωσηcoming of age- oil painting by metriscoming of age by metris